به دلیل شناور بودن نرخ دلار جهت اطلاع از قیمت های دقیق با شرکت تماس بگیرید