1- مدارک لازم جهت ثبت نام:
• اصل پاسپورت

2- اسناد ضمانتی جهت دریافت وام عتبات سه میلیون تومانی:
تصویر صفحه اول شناسنامه + اصل شناسنامه ( در صورت داشتن توضیحات، کپی آن) و تصویر کارت ملی پشت و رو( دوسری ) + اصل کارت ملی وام گیرنده
• فیش حقوقی و گواهی کسر از حقوق + چک (صد و ده درصد مبلغ وام و پرینت سه ماهه حساب ) یا سفته ( صد و بیست درصد مبلغ وام) وام گیرنده
• افتتاح حساب غیر حضوری بانک قرض الحسنه رسالت و ثبت نام در سامانه مرآت جهت اعتبار سنجی

3-اسناد ضمانتی جهت دریافت وام عتبات سه تا نه میلیون تومانی:
• تصویر صفحه اول شناسنامه + اصل شناسنامه ( در صورت داشتن توضیحات، کپی آن) و تصویر کارت ملی پشت و رو( دوسری ) + اصل کارت ملی وام گیرنده
• تصویر صفحه اول شناسنامه + اصل شناسنامه ( در صورت داشتن توضیحات، کپی آن ) و تصویر کارت ملی پشت و رو + اصل کارت ملی ضامن
• فیش حقوقی و گواهی کسر از حقوق + چک ( صد و ده درصد مبلغ وام و پرینت سه ماهه حساب ) یا سفته ( صد و بیست درصد مبلغ وام ) وام گیرنده .
• گواهی کسر از حقوق و فیش حقوقی ضامن
• افتتح حساب غیر حضوری بانک قرض الحسنه رسالت و ثبت نام در سامانه مرآت جهت اعتبار سنجی

4- عوارض خروج از ایران:
•  هزینه هر نفر 375.000 ریال که بایستی در بانک ملی در سطح شهر و یا داخل فرودگاه پرداخت شود.

5- دریافت ارز دولتی
•  ارز دولتی به مسافرین عتبات تعلق نمی گیرد و مسافرین جهت سفر به عراق به دلار نیاز ندارند و می توانند پول رایج ایران را جهت خرید در عراق همراه داشته باشند.

6- بیمه درمانی:
•  مسافرین طی سفر یک هفته ای به عراق بیمه حوادث و سفر می باشند.

7- نحوه دریافت رسالت کارت جهت واریز اقساط:
• فرد وام گیرنده با کارت ملی به یکی از شعب بانک رسالت مراجعه کرده و اصل کارت رسالت بانک و پرینت اقساط خود را دریافت می نماید.