اعضاء هیات مدیره:


ریاض الدین طباطبایی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره


سوابق علمی:

فوق لیسانس علوم ارتباطات اجتماعی

سوابق اجرایی:

مدیرروابط عمومی و امور بین الملل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان

مشاور فرماندار کنگاور

مدیرعامل موسسه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی

عضو هیات مدیره خانه خیرین استان تهران

عضو هیات مدیره شرکت فنی مهندسی رخشا کوشا صنعت

***********


 هاشم مسعودی آشتیانی

رییس هیات مدیره

سوابق علمی:

فوق لیسانس مدیریت


سوابق اجرایی:

معاون مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش

مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش

سرپرست مدارس ایران در امارات متحده عربی

مدیرکل امور اداری وزارت رفاه و تامین اجتماعی

مشاور و عضو هیات حوزه حقوق و اداری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

مشاور وزیر آموزش و پرورش

رییس هیات مدیره تعاونی مصرف فرهنگیان

رییس هیات مدیره شرکت زاگرس

**************


مسعود پناهی 

عضو هیات مدیره


سوابق علمی:

كارشناسي مهندسي عمران

كارشناس ارشد مديريت اجرايي MBA

كارشناسي ارشد هوانوردي-خلباني

سوابق اجرایی:

رئيس هيئت مديره شركت توسعه گردشگري ايران وزارت ميراث فرهنگي،گردشگري و صنايع دستي

قائم مقام و معاون توسعه سرمايه گذاري شركت توسعه گردشگري ايران

رئيس هيات مديره شركت قطارهاي شرقي بنياد(بن ريل)

مدير عامل و نائب رئيس هيات مديره شركت تله كابين توچال

مدير  گروه هتل هاي پارسيان

عضو هيات رئيس فدراسيون اسكي و ورزش هاي زمستاني