در حال حاضر تور کاروان زیارتی سوریه برگزار نمی گردد، در صورت برقراری اطلاعات بارگزاری خواهد شد.