خدمات در کشور عراق اعم از (هتل، غذا، ترانسفر و ... ) بر اساس دلار 12.500 تومان محاسبه شده و در صورت افزایش یا کاهش قیمت دلار در محاسبات اعمال خواهد شد.