اعضاء هیات مدیره:

ریاض الدین طباطبایی
مدیرعامل و عضو هیات مدیره

سوابق علمی:
فوق لیسانس علوم ارتباطات اجتماعی

سوابق اجرایی:
مدیرروابط عمومی و امور بین الملل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان
مشاور فرماندار کنگاور
مدیرعامل موسسه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی
عضو هیات مدیره خانه خیرین استان تهران
عضو هیات مدیره شرکت فنی مهندسی رخشا کوشا صنعت


***********

 هاشم مسعودی آشتیانی
رییس هیات مدیره
سوابق علمی:
فوق لیسانس مدیریت

سوابق اجرایی:
معاون مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش
مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش
سرپرست مدارس ایران در امارات متحده عربی
مدیرکل امور اداری وزارت رفاه و تامین اجتماعی
مشاور و عضو هیات حوزه حقوق و اداری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
مشاور وزیر آموزش و پرورش
رییس هیات مدیره تعاونی مصرف فرهنگیان
رییس هیات مدیره شرکت زاگرس


**************

محمدمهدی دادرس
نایب رییس هیات مدیره
سوابق اجرایی:
مدیر تربیت بدنی سازمان گسترش
مدیر تربیت بدنی سایپا
مدیرعامل باشگاه پیکان
مدیرعامل شرکت گسترش فولاد
عضو هیات مدیره شرکت سایپا یدک
نایب رییس هیات مدیره شرکت زاگرس