دریافت تسهیلات غیرحضوری

فرآیند دریافت تسهیلات غیر حضوری :

 وام  قرض الحسنه بانک رسالت شامل فرهنگیان اعم از شاغل و بازنشسته می باشد که می‌توانند در سایت mookeb.ir در منوی ثبت نام زیارتی، عتبات عالیات را انتخاب و نسبت به تکمیل فرم اقدام کنند.

به هر فرهنگی و اعضای خانواده شامل همسر، پدر، مادر و فرزندان، از 3 تا 30 میلیون تومان وام بدون بهره و با کارمزد سالیانه  ۲ درصد وام قرض الحسنه بانک رسالت تعلق می گیرد.

مبلغ پیش پرداخت 1 میلیون تومان به عنوان آورده نقدی هر نفر مسافر یا فرهنگی محاسبه و مابه التفاوت مبلغ تور در صورت احراز توسط بانک رسالت به عنوان تسهیلات به ایشان پرداخت می گردد.

در صورتی که ثبت نام کننده وام، چک برگشتی یا ضامن شخص دیگری  باشد که اقساط خود را پرداخت نکرده باشد و دارای اقساط معوق و ... باشد از نظر بانک غیر قابل پرداخت می باشد.

تذکر: مبلغ تسهیلات باتوجه به اعتبارسنجی سامانه مرآت مشخص می گردد.

افراد باید به گونه ای اقدام نمایند که تا قبل از تاریخ سفر مبلغ تسهیلات به حساب شرکت زاگرس واریز شده باشد در غیر این صورت شخص فرهنگی باید نقدا با شرکت زاگرس تسویه نماید و بعد از بازگشت از سفر پیگیر وام خود از بانک باشد.

اگر مبلغ وام بین 3 تا 20 میلیون تومان باشد اقساط 11 ماهه و اگر بین 20 تا 30 میلیون تومان باشد اقساط آن 16 ماهه خواهد بود.


مراحل دریافت وام 

   افتتاح حساب : در صورت نداشتن سپرده قرض الحسنه (جاری / پس انداز) در بانک قرض الحسنه رسالت، جهت افتتاح حساب به لینک زیر مراجعه و مراحل ثبت نام  تکمیل نمایید.

سامانه عضویت کانون همیاری اجتماعی بانک قرض الحسنه رسالت

مراحل ثبت نام: مراجعه به لینک بالا و انتخاب گزینه عضویت و سپس گزینه عضویت در کانون همیاری اجتماعی و تکمیل مراحل ثبت نام.

 

 اعتبار سنجی :پس از تکمیل افتتاح حساب، جهت انجام فرآیند اعتبارسنجی نسبت به ثبت‌نام در سامانه مرآت اقدام و پس از اخذ نتیجه نسبت به تکمیل پرونده اعتبار سنجی اقدام نمایید.

سامانه اعتباری سنجی مرآت

مراحل ثبت نام: مراجعه به لینک بالا و انتخاب گزینه ورود به سامانه و ثبت نام در سامانه مرآت و تکمیل مراحل ثبت نام.

شناسه کانون شما 10001 می باشد.

در صورتی که نتیجه اعتبار سنجی شخص فرهنگی "ممتاز" باشد نیازی به ارایه سفته به بانک نمی باشد.

در صورتی که نتیجه اعتبار سنجی شخص فرهنگی "کاملا متناسب" باشد باید 120 درصد مبلغ وام را سفته به بانک ارایه دهد.

در صورتی که نتیجه اعتبار سنجی شخص فرهنگی "متناسب" باشد هم ضامن و هم شخص فرهنگی علاوه بر اعتبار سنجی  باید 120 درصد مبلغ وام را سفته به بانک  ارایه نمایند.


 درخواست تسهیلاتپس از دریافت پیامک تأیید از سامانه اعتبار سنجی مرآت نسبت به ثبت درخواست تسهیلات در سامانه اینترنت بانک رسالت از لینک زیر باید اقدام نمائید.

سامانه اینترنت بانک رسالت

مراحل درخواست تسهیلات: ورود به اینترنت بانک ، انتخاب گزینه تسهیلات سپس انتخاب گزینه درخواست تسهیلات و درخواست تسهیلات جدید .

 

120 درصد مبلغ وام سفته دریافت میگردد که باید توسط وام گیرنده (شخص فرهنگی) تکمیل گردد.

در صورت داشتن هرگونه سوال با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایید.

ارتباط با مشتریان بانک قرض الحسنه رسالت ( 24 ساعته): 0214747